Besökare med rörelsehinder

Besökare i rullstol och permobil kan ta sig runt överallt i museet. Det finns inga trösklar i byggnaden.

Dörrar
Alla dörrar i museerna, utom toalettdörrarna, är automatiserade.

Lån av rullstol och rullator
Vi har en rullstol för utlåning. Fråga i Informationen.