Besökare med hörselskada

Röstförstärkare och trådlösa mottagare med halsslinga
Ljudförstärkande guideutrustning finns att tillgå. Museipedagogerna är då utrustade med högtalare för att du ska höra vad som sägs. Besökare kan också låna trådlösa mottagare med halsslinga.

Ljudnivå
Ljudnivån på entrétorget begränsas med hjälp av akustikplattor i tak och på väggar.
Möblerna i kaféet är även utformade så att de ska låta så lite som möjligt.

Teleslinga
Vår hörsal är utrustad med teleslinga. Receptionen är inte försedd med teleslinga.