våra lokaler är till för alla

Vår ambition är att Karlsgatan 2 ska vara intressant, roligt och givande för alla.
En av våra viktigaste uppgifter är att öka tillgängligheten till utställningar, verksamhet och samlingar. Här redovisar vi vilka möjligheter, men även begränsningar, som kan finnas när du besöker museet.
Om du har några frågor när du är på museet hjälper personalen i informationsdisken gärna till. 

 
BESÖKARE MED HÖRSELSKADA

Röstförstärkare och trådlösa mottagare med halsslinga
Ljudförstärkande guideutrustning finns att tillgå. Museipedagogerna, som håller i våra visningar, är då utrustade med högtalare för att du ska höra vad som sägs. Besökare kan också låna trådlösa mottagare med halsslinga.

Ljudnivå
Ljudnivån på entrétorget begränsas med hjälp av akustikplattor i tak och på väggar. Möblerna i kaféet är även utformade så att de ska låta så lite som möjligt.

Teleslinga
Vår hörsal är utrustad med teleslinga. Receptionen är inte försedd med teleslinga.

 
BESÖKARE MED RÖRELSEHINDER
Besökare i rullstol och permobil kan ta sig runt överallt i museet. Det finns inga trösklar i byggnaden.

Dörrar
Alla dörrar i museerna, utom toalettdörrarna, är automatiserade

Lån av rullstol och rullator
Vi har en rullstol för utlåning. Fråga i Informationen


BESÖKARE MED SYNSKADA

Dörrar
Dörrarna till toaletter, konferenslokaler, pedagogiska lokaler är utmärkta med konstrastfärger. Skjutdörrar av glas förekommer i utställningsrummen och är då utmärkta med ett svart band i midjehöjd.

Utställningar
Vissa utställningar kan upplevas som mörka.

Ledarhund
Det är tillåtet att medta ledarhund.

Trappor
I trapporna finns ledstång på båda sidor i två olika höjder.

Visningar
Vi kan efter önskemål erbjuda specialvisningar för synskadade (grupper). För mer information och bokning kontakta Informationen på tfn 021-39 32 22 eller via mejl karlsgatan2@regionvastmanland.se 


BESÖKARE MED BARNVAGN
Besökare med barnvagn kan ta sig runt överallt i museet.

Matsäcksrum
Medhavd matsäck får ätas på avsedd plats, fråga i Informationen. Det är inte tillåtet att äta eller dricka i utställningssalarna eller att äta medhavd matsäck i Karlsgatan Kafé.

Skötbord
I entrén är handikapptoaletten försedd med bädd. Dessutom är en av toaletterna på nedre plan utrustad med ett utfällbart skötbord.


UTLÄNDSKA BESÖKARE
Receptionisterna talar engelska. De flesta utställningstexter finns tillgängliga på engelska.

KORT OM MUSEIBYGGNADEN
Alla museets publika lokaler kan nås av besökare med olika funktionsnedsättningar.

Övergripande
Över Informationsdisken hänger tre skärmar där du lätt kan se vilka utställningar som visas. Där presenteras även en karta över museerna. Vid sidan av Informationen finns även en taktil utrymningstavla. Informationen på den tavlan står även i punktskrift.
Personer med nedsatt orienteringsförmåga kan förflytta sig säkert till alla rum utan att passera trappor. Det är möjligt att vända med en rullstol i samtliga rum. Golven i utställningshallarna består av betonggolv och i vissa fall tygmatta. Låga mattkanter kan förkomma.

Utrymning
Besökare med funktionsnedsättning kan sätta sig i säkerhet vid brand och i andra nödsituationer. Utrymningsvägarna är tydligt skyltade och finns i alla utrymmen i museet. Utrymning övas regelbundet med all personal. 

Sittplatser
Det finns gott om sittplatser på flera ställen i lokalerna.

Restaurangen
Alla kan besöka museets restaurang. Den är belägen på entrétorget direkt innanför entrédörrarna, därifrån når du lätt till förvaringsskåp och toaletter utan att behöva passera trösklar eller dörrar.

Faktarum
Faktarummet är beläget en trappa upp och nås via trappor eller hiss. Personlig service finns alltid i faktarummet. Det finns tre toaletter varav en handikapptoalett i direkt anslutning till Faktarummet. Det finns även låsbara förvaringsskåp.

Reception och butik
Reception och butik är väl synlig från entrén. Museets butik är tillgänglig och nåbar för en person i rullstol. Receptionsdisken är försedd med olika höjd och utrustad med käpphållare. I kapprummet intill butiken finns låsbara skåp. 

Hörsalen
Besökare med funktionsnedsättning kan delta i den verksamhet som sker i hörsalen. Det finns plats för rullstolar och permobiler bland åskådarplatserna. Inredningen är flexibel. Hörsalen är försedd med teleslinga. Belysningen kan varieras.


HANDIKAPPTOALETTER
I museet finns totalt åtta toaletter varav två är handikapptoaletter.
Handikapptoaletten på bottenplan är utrustad med bädd och lift.


HISSAR
Samtliga utställningar på Karlsgatan 2 är placerade på bottenplan.
Faktarummet och Länsmuseets pedagogiska lokal ligger en våning upp. Dit kan du nå antingen via trappor eller med en hiss.

Hissen öppnas med elektrisk dörröppnare. Reliefknappar med punktskrift finns i hissen kompletterat med vanliga skyltar. Hissen styrs genom att du håller knappen till den våning du ska nedtryckt tills dörren har öppnats. Du kan även styra hissen med en joystick.


PARKERING

Handikapparkering
Det finns två parkeringsplatser intill entrén. Det går att köra bil ända fram till entrén för av- och påstigning. Ytan framför dörren består av kullersten och betongplattor.

Övriga parkeringsplatser 


ÖVRIGT

Bokade biljetter till föredrag etc hämtas i receptionen senast 30 minuter innan evenemang.

Gratis trådlös internetuppkoppling i hela huset. Fråga i informationen efter inloggningskod.

 

 

entréplan

På entréplan hittar du museernas utställningshallar samt butik, kafé och hörsal. På plan 2 finns Pedagogen och Faktarum med arkiv och bibliotek. Toaletter finns på båda våningarna. Hiss finns mellan våningsplanen.

Översiktsbild över entréplan på Karlsgatan 2.


1 Entré, information, butik, kafé, garderob och toaletter

2 Utställningar

3 Utställningar

4 Utställningar

5 Utställningar

6 Utställningar

7 Utställningar

8 Utställningar

9 Utställningar

10 Utställningar

11 Hörsal

12 Konstlabbet