följ med på en visning

Vill du veta mer om oss och våra utställningar eller är du intresserad av husets historia?
Vi har ett varierat utbud av visningar, korta introduktioner, barnbarnsvisningar, visning av offentlig konst
i staden, syntolkade visningar, stadsvandringar och mycket mer.

Aktuella visningar och introduktioner hittar du i kalendern eller museets egna hemsidor.

För mer information och eller för att boka en specialvisning var god kontakta Informationen
på Karlsgatan 2 på tfn 021-39 32 22 eller karlsgatan2@regionvastmanland.se 


 

Skolvisning av utställningen När då var nu - vardagsliv i medeltid 2013

60 MIN KOMBOVISNING

En ca 60 minuter lång kombovisning för en grupp med max 30 personer. Introduktion av Karlsgatan 2 samt presentation/visning i både konst- och länsmuseets utställningar. 

PRIS
1200 kr för vardagar 
1600 kr för kvällar efter kl17 och helger

30 MIN KOMBOVISNING

En ca 30 minuter lång kombovisning för en grupp med max 50 personer. Riktad till bl. a bussresor som endast vill ha en introducerande visning till vad huset är och erbjuder. Kortare beskrivning av Karlsgatan 2 och de utställningar som pågår.

PRIS
1000 kr vardagar
1400 kr för kvällar efter kl17 och helger

KORT INTRODUKTION

Kort introduktion på ca 15-20 min till Karlsgatan 2 för grupp med max 50 personer som enbart vill få en intro och välkomnande. En beskrivning av Karlsgatan 2 och vad som finns att göra och titta på i de respektive museerna.

PRIS
500 kr för vardagar
 

SYNTOLKADE VISNINGAR

Det krävs inte perfekt syn för att kunna ta del av våra utställningar och det är viktigt att alla får chans att ta del av den. Under våra syntolkade visningar ges målande beskrivningar av utställningarna för att skapa förståelse samt det sammanhang de ingår i. Varje visningstillfälle utgår från någon av de aktuella utställningarna. Vi uppmuntrar till samtal under visningen och ser ett stort värde i att delge varandra inre bilder och tolkningar.

PRIS
40 kr/person. Föranmälan krävs till visningarna som ligger i kalendern.

Möte med minnen i utställningen När då var nu - modärna tider.

möten med minnen

Möten med minnen är specialvisningar på Karlsgatan 2 för personer med någon form av demenssjukdom tillsammans med närstående person eller följeslagare. Under visningens gång tittar vi tillsammans på några utvalda föremål eller konstverk. Tillsammans utforskar vi föremålen, våra associationer och minnen. Kaffe ingår efter visningen för den som önskar. Hela besöket tar ca 1,5 timme inkl kaffe.

PRIS
40 kr/ person, ledsagare kostnadsfritt. Föranmälan krävs till visningarna som ligger i kalendern.